“Tôi chợt muốn gặp em như m…

“Tôi chợt muốn gặp em như muốn gặp cái trần nhà, tức là sáng sớm chỉ cần mở mắt ra là thấy…”
– Sưu tầm
Share this:

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải