Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Trái đất vẫn quay…Vẫn chẳng vì

Trái đất vẫn quay…Vẫn chẳng vì ai mà Ngừng lại“…Tất cả đã qua rồi, có làm gì cũng không thể thay đổi được…Chi bằng hãy để những thứ đi qua rồi nằm yên hoặc cất giữ chúng vào một góc nhỏ nào đó trong sâu thẳm trái tim mình…Sau tất cả chỉ con lại 2 người tự bước đi 2 con đường khác nhau….

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên