Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vào năm 18 tuổi, tình yêu khôn…

Vào năm 18 tuổi, tình yêu không có chuyện đúng sai. Nhưng vào năm 25 tuổi, bạn nên bắt đầu tin tình yêu mang đến những người đúng và sai cho cuộc đời bạn.

-Phan Ý Yên-

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên