“Với một số người, không phải

“Với một số người, không phải duyên phận cứ đến sớm là sẽ thuộc về nhau. Duyên phận đến trễ nhưng đúng lúc cũng là cái duyên của cả một cuộc đời.”

“Bao điều đã đổi thay, vậy… – Chúng ta muốn có quá nhiều thứ trong cuộc sống, … “Có đôi khi người ta mong mỏi ❝Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu khôn… ĐÀN ÔNG HƠN NHAU Ở THẦN THÁI!

Vietdate App

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chuyển lên trên