Yêu thôi đừng mù quáng.

Tin th…

Yêu thôi đừng mù quáng.

Tin thôi nhưng hãy có mức độ.

Đừng vì quá tin mà nhận tổn thương.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên