“Khói thuốc là thứ độc hại…

Tì…

“Khói thuốc là thứ độc hại…

Tình yêu cũng là một thứ độc hại…

Nhưng thuốc lá vẫn bán chạy dù có tăng giá. Và ai ai cũng muốn được đắm đuối yêu thương…”

– Phan Ý Yên

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải