Gửi bài viết ẩn danh

Không cần tạo tài khoản, bạn vẫn có thể đăng tin tìm bạn. Bài viết xin ghi rõ tuổi, nơi ở, email (hoặc sdt liên lạc) và độ dài tối thiểu trên 200 từ. Nội dung bài viết cần lịch sự và trung thực. Vietdate sẽ đăng bài của bạn qua tài khoản ẩn danh ngay khi bài viết được chấp nhận đăng.