Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chao cau

Truoc gio tôi cha co bạn, da hôn 12 nam hoc roi tôi k than duoc voi aic Nen khi ra truong roi van cu 1 minh the,toi von rat ít nói, nhat gái nua chu,bay gio tôi rat muon tìm 1 người bạn de chia sẻ nhung niem vui noi buồn hang ngay ma truoc gio tôi k lam duoc c Cam on neu bạn đang xem thong tin cua tôi.

Hmmc Tôi nghi la tôi muon tìm 1 bạn gái tuoi tâm voi tôic Tôi thuong k trong ngoai hinh lamc De nhin thoyc Va co ay cùng đang co don nhu tôi vay

Chuyển lên trên