Em ca tình , hoa dong

Xin chao minh ten Ngoc Bich , hien minh đang dong nai va đang lam salon toc , minh thi hoa dong đời luc tram tình chut , yêu la phai thong cam va minh rat chung tình

Minh muon tìm 1 người biết quan tâm den minh , ga lang Khong gia truong , yêu men gd , lãng mạng 1 chut , Dieu quan trong la chung thuy la Ok hjjj

Chuyển lên trên