Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vui tình yêu thuong mọi nguoi

TuI yêu ai chi mot người nhung con người ta co qua nhieu người xa hoi gio minh theo khong kiep danh o vay cho mot người cùng đi chung voi nhau cong viec on dinh

Noi chuyen hop vui tình neu thật so yêu nen yêu mot người la du

Chuyển lên trên