Nguoi biết lang nghe, quan tâm den cam xuc người khac

K co gi ngoai tình thuong nguoi.

Biet lang nghe đời phuong, chung thuy va biết giup do mọi nguoi.

Chuyển lên trên