Tìm nữ bac si khoa tim, tri dc tìm bi thieu nua cai

Kha tram tình, ít nói, luon nhin, luon lang nghe va dua ra phan doan chinh xac.

Mot người con gái/fu nữ hien dai. Co sựy nghi chih chan, co nhan pham va co chu kien rieg mih. Ko can fai wa dep, cug dug wa kho nhin. Bit wan tam, bit cam thog. Du wa thi chet tui, kho wa thi kho tui.

Chuyển lên trên