Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E la người giản dị, moc mac . Chan tình.

La người binh thuong nhung de cao gia tri cuoc song. Tran trong gia dinh va tình cam.hanh phuc .

Mong muon tìm duoc 1 người dan ong hieu va cam thong ve hoan canh cua e. Tìm hieu – yêu thuong – quan tâm – che cho cho e. Va de lam 1 người chong, 1 người cha co bạn linh va trach nhiem, tran qui cs gia dinh hp. Kinh te on dinh .

Chuyển lên trên