Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

em de thuong va ieu dang

uoc mo cua tôi chi dc yêu mot người va tron đời hanh phu benh người ay chi z thoi nghoai ra tôi hg can ngeo hay giao sang hay chanh sao cùng dc mien yêu thật la dc roi

hg can dep cùng hg xau wa ngen

Chuyển lên trên