Hay huong ve phia mat troi va bạn sẻ khong bao gio nhin thay bong tôi.

Ngoan, hien lanh, le phep. Biet nau an.

Lich sự, tot bung, ko choi boi, ko hut thuoc, co cv on dinh.

Chuyển lên trên