Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn gái

Minh khong hut thuoc, khong biết nhau ( chi thunh thoan) biết lam mọi thuc thích chăm sóc gia dinh, thích sự chân thật, chan hoac

mong tìm bạn gái song chân thật, biết ton trong va chambsoc gis dinh nho, neu hop sẻ tien den hôn nhân.

Chuyển lên trên