Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em hoa dong muon tìm sự chân thành trong tình yêu

Tôi khong thích tranh gianh nhung thu khong phai cua minh. Tôi vui vẻ va hoa dong trong tình yêu can sự chân thành va ton trong lan nhau

Vui tình hoa dong trong tình yêu la sự chân thành khong noi đời biết phan dau cho tương lai la la cho dua cho gd nho sau nay.

Chuyển lên trên