Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người chan tình đi het con duong

Cuoc song bon be, tap napc nhung van luon co nhung khoang lang. Giua nhung khoang lang, Tôi thay minh co don, Tôi mot minh va buoc chan tôi chun lai. Giua nhung khoang lang, Tôi thenh thang giua cuoc đờic thay sao cuoc đời nay rong lon qua. Chi mot minh tôi co du sực de đi het Ai do noi, hanh phuc khong phai la mot dich den ma la mot cuoc hanh trinh. Nhung Tôi co con du sực de tiep tuc cuoc hanh trinh mang ten hanh phuc ayc

So nhat la phai niu keo mot người khong con yêu minh, khi minh thuc sự da het quyen lua chon. Phut cuoi cùng noi cho người ta can nhung noi lòng minh bay lau, ma người ta khong them nghe, người ta khong them hieu. Roi chia tay minh. Luc ay van muon niu keo nhieu hôn. Biet niu keo la ngu ngoc nhung van co de người ta hieu duoc ma dung chia tay minh. Von la người ta noi yêu minh, vay sao den cuoi cùng người ta lai khong them chon cach nghe minh.

Chuyển lên trên