Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dan dj , de nhin . Chug thuy . Sog co ne nep , dao dc

Dan dj . Vv , nhiệt tih , sog tih cam , thích du lich , thích giup người khac . Cs bih thuog . ,—7338720

La mot người phu nữ biết lang nghe . Quan tâm . Chia sẻ . Vui ve hoa dong . Biet hy sih vi ck vi Con . Bao hieu cha me c. Song co dao duc . Ko dam me duc vong

Chuyển lên trên