Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Untitle

To la Data analysis (dan IT), thien huong Phat giao, than giao tu nhien. To biết ca hat, co tâm hôn lãng mạn va yêu thích khoa hoc. To la con người cua cong viec 65% va con lai la gia dinh.

To con gái nao co cac pham hanh truyen thong 70% va con lai la hien dai. Co ay chi can nhan sac Trung binh va nen co duyen, ko phai đang tieu thu, hoc van dai hoc (chuyen nganh nghe thuat, van hoc, khoa hoc xa hoi thi cang tot)

Chuyển lên trên