Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm 1 người hieu

Loc la mot người dep trai den kho tin, hat hay den khong ngo, de thuong den than tho, van hay, toan gioi, thong thai thien van, thanh thao dia ly, ranh mach lich sự, hien lanh, chiu kho, hoa dong, chung thuy, ga-lang, khong lang nhang. v.vc “

Chi co mot nhuoc diem kha la nho nho: do la đời khicc.chem gio nhung đang co gang khac phuc =))

Chuyển lên trên