Minh sinh 89 .da do vo 1 lqn trong hôn nhân .mun tìm bạn đời chia xe bun vui trong cs .neu hop thi xa hôn .

Muốn kiem 1 người bạn đời .biết chia xe bun vui trong cs.ko hut thuoc .nhau giao luu co diem dung .ko te nan co bac .sdt 0967044 chin nam hai

Tìm nữ biết cham lo gia dinh .

Chuyển lên trên