Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nguoi la oi, cho tôi duoc lam quen

Tôi la mot người lam ben nganh CNTT, khong ít nói cùng khong noi nhieu, tôi song gan gui va hoa dong voi mọi nguoi, co khi con hien nua la đang khac.

Doi voi tôi, người ay chi can mot chut diu dang, mot chut ca tình cùng nhu sự chân thành vua du, the la da tot đời voi tôi

Chuyển lên trên