Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nen tang cua Hanh Phuc la Su Chan Thanh

Khong nen cam bạng đời TAI hay MIENG ma tu đời mat va Ly Tri – Con Tìm ( trao nhau bạng cai tâm va sự chân thành sẻ nhan lai dc bạng tất cả sự Chan Thanh tu cai Tam )

Chan thanh – biết lang nghe – biết cam nhan – khong gia đời

Chuyển lên trên