Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Neu khong co niem tin thi sẻ khong bao gio la mai mai. Va neu khong co lòng chân thành thi mọi thu cùng bạng khong.

Tot nghiep Trung cap Su Pham Mam Non. Cong viec hien tai la nhan vien van phong. Song cùng me o Tp Hcm.

Chan thanh, biết quan tâm va thau hieu, kien nhan va bao dung. Neu hop sẻ tien den hôn nhân.

Chuyển lên trên