Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn cùng hoan canh ( ly hôn va co con )

Tôi la người tram tình, ít nói . Tôi da ly hôn 4 nam , hien song cùng con trai 5 tuoi . Tôi co cong viec on dinh . thích du lich , xem phim va kinh doanh .

Tôi muon tìm mot người người phu nữ cùng canh ( da ly hôn, co con ) .Co sựy nghi chin chan va nghiem tuc .

Chuyển lên trên