Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người cùng canh ngo. Nghiem tuc – chân thành

Tôi lam kien truc (kts) cuoc song don gian ve hinh thuc. An chay truong.

Mong tìm duoc người la phat tu thuan thanh !

Chuyển lên trên