Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

La người tram tình, song don gian, biết quan tâm lang nghe va nghiem tuc trong tình cam nen cùng can tìm người phu hop va thau hieu.

Ua nhin, vui vẻ hoa dong, co hoc thuc, chung thuy va song co trach nhiem

Chuyển lên trên