Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm 1 bo vai vung chai đang tin cay

Vi da trai qua nhung giong bao va thang tram trong cuoc song nen tôi co tình cach diem dam,biết thau hieu va lang nghe sau sac,biết quan tâm chăm sóc va nhuong8 nhin nhung người than yêu cua minh.

Tôi can 1 người dan ong thật lòng, du bao dung, du tình yêu thuong de chia sẻ voi tôi nhung kho khan trong cuoc song.

Chuyển lên trên