Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

La người vui vẻ hoa dong voi mọi nguoi, song co dao duc, muon tìm một nửa yêu thuong de đi het doan duong con lai

Minh ten la Pham Tuan Anh nam nay 28t , hien đang sinh song va lam viec tai vinh lòng, tanh tình rat vui vẻ hoa dong voi mọi người xung quanh, Biet quan tâm cho gia dinh, cong viec on dinh, nhung van con đang trong tình trang FA nen muon tìm mot bạn đời đi het doan duong con lai voi minh

Muốn tìm mot bạn nữ , vui vẻ, hoa dong, than thien, khong giau ngheo hay xau dep chi can yêu minh bạng ca trai Tìm la du, Minh sẻ dap lai bạng ca bau troi hanh phucc

Chuyển lên trên