Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người yêu

Nguoi vo cùng vui vẻ,de chiu va than thien. Luon ton trong va gin giu hanh phuc. Song cho hien tai va khong ngung huong tôi tương lai. Hien.vui vẻ,song tình cam pha 1 chut lãng mạn. Luon ton trong, chia sẻ va yêu thuong bạn gái het muc.

Gian di, chan thành. Cong viec on dinh.

Chuyển lên trên