Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Gian đi , trung thuc ,

Tôi la người giản dị , ve VN gan 10 nam chua co mọi tình nao chan thật , cuoc song va cong viec on dinh , hien lam viec o quan 2 tphcm , doc than.vui tình.

Phu nữ giản dị binh thuong nhu bao phu nữ khac, thật lòng nhe !

Chuyển lên trên