Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em gái que

Tôi la mot co gái que rat don gian va binh thuong, khong co gi dac biết trong nghe nghiep cùng nhu dia vi xa hoi.

Muốn tìm mot người thật sự ton trong cac mọi quan, yêu thuong gia dinh, dac biết ba me.

Chuyển lên trên