Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm tri ky.

Day hoc, song tình cam, diu dang. T muon duoc nghiem tuc tìm hieu , muon co người yêu hay la nghiem chinh tien xa hôn. Khong ngái xa cach khong gian. Tks.

Dan ong tri ky, da 1 lan do vo, nghe nghiep on dinh, song tình cam, lich thiep. ( T thích nhat la người que Can Tho, Vinh Long, Bac Lieu)

Chuyển lên trên