Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm nua con lai!

Em la người giản dị, chân thành, am ap hay quan tâm mọi nguoi, biết nau an va cùng thích thuong thuc cac mon an, thích đi du lich thuong ngoan canh sac va duoc tìm hieu cac ngon ngu va van hoa cac quoc gia.

Mong sẻ duoc kết bạn voi nhung người dan ong chân thành, am ap, bao dung va yêu thuong.

Chuyển lên trên