Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người de kết hôn

Biet wan tâm yêu thuog gd, co y chi cau tien, khong hut thuoc, khong ruou bia, neu co chon tôi thi đi het cuoc đời cùng tôi du co bao to chog gái phia truoc. Yeu thuong người minh yêu hôn ca bạn than minh..!!

Nguoi phu nữ hien( nhug dug hien qua.hj) biết chăm sóc gia dinh, yêu thuong chog

Chuyển lên trên