Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hien lanh ít nói khong ruou bia thuoc la

Biet tran trong mọi thu minh co, it chi tieu va rat thích danh dum tien bac. Khong thích co bac ruou bia thuoc la. Chi can 1 vong tay cho don mọi khi lam ve met moi.

Vui ve noi nhieu biết quan tâm người yêu

Chuyển lên trên