Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tran trong _ Vui ve lac quan

Song co ly tri, thích lam nhung viec co ich cho mọi nguoi, thích lam cho người ta vui va hanh phuc, ti mi, chu dao..

Cuoc song von đi khong nhu ta mong đời, con duong đời co nhieu luc kho di, nhung hay co gang yêu va quy trong nhung gi xung quanh tacLuon tin tuong ve mot tương lai tot depc

Chuyển lên trên