Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người thuong

Chan thanh, sau sac, trung thuc, ghet gia đời.

Minh can tìm mot người con gái nhe nhang, biết lo toan, vun ven cho gia dinh; quan tâm người yêu, người than. Rat mong tìm duoc bạn gái co so thích doc sach, xem bong da, yêu dong vat (dac biết thích cho) va theo Dao Phat.

Chuyển lên trên