Tìm vo

Tôi la mot người binh thuong thích cuoc song binh thuong giản dị ngheo ma co tình con hôn la giau ma vo tình tôi dac biết thik xem da bong cau lac bo yêu thik la MU tôi la mot ng hien lanh hoi ít nói đời voi ng la ng mọi quen nhung quen than roi thi noi rat nhieu mong muon sau nay sẻ tìm dc ng vk ngoan hien tot chung thuy dac biết k can giau sang

Muốn tìm mot ng vk tương lai ngoan hien tot bung dac biết chung thuy (neu co cùng so thik xem da bong thi cang tot ) biết quan tâm chăm sóc ck va con noi chung la chăm sóc gia dinh giau co dia vi xa hoi k quan trong quan trong o tâm lòng ai cùng co qua khu qua khu du tn cùng k quan trong quan trong la o tương lai cham het

Chuyển lên trên