Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E dag buồntìm người chia se

Minh dag buồn lam vi ck minh da bo me con minh chay theo người mọi nen can bạn chia se

Ko da đời chung thuy va biết yêu thuong minh va con minh

Chuyển lên trên