Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tiem ng yêu lâu dài

La ng tung gay ganh giua duong rat mong tiem dc mot ng thật sự co the đi đến het cuoc đời nay

Neu cùng hoang canh thi co le de hieu nhau hôncneu ai do ko quan trong ve qua khu

Chuyển lên trên