Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ve voi anh- Em nhe

Cong tac trong nganh tu phap, bạn than biết ro nhung gia tri vat chat va tình than, quy trong nhung gi đang co, ít nói, biết lang nghe va chia se, k thích tranh luan hay cai co

La người nghiem tuc trong mọi quan he

Chuyển lên trên