Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

“Có những người, bạn chỉ thươn…

“Có những người, bạn chỉ thương rồi…để đấy.

Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép.

Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên.”

Thương nhau để đó – Hamlet Trương & Iris Cao…

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải