“Ta chợt biết

Ta là người quá …

“Ta chợt biết

Ta là người quá dại

Muốn thôi yêu

Thì đã,

Lỡ yêu rồi!”

– Nguyễn Nhật Ánh –

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải