Thuận theo tự nhiên là một loại phúc – Chuyện kẻ lang thang muốn đổi chỗ với Bồ Tát

(Ảnh: Cultura Travel/Lost Horizon Images / Getty Images) Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, thấy Bồ Tát ngồi trên Đài Sen nhận cúng bái của mọi người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?” Bồ Tát trả lời: “Chỉ […]

Chuyển lên trên