Có một loại tình cảm

– Biết rõ… Có một loại tình cảm – Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm lìa xa … – Biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh … – Biết rõ là không có đường tiến nhưng không muốn quay đầu lại . – Biết rõ chờ […]

Chuyển lên trên