Đàn ông không khóc.

Là điều cha dạy anh từ bé. Là thằng ngỗ ngịch, ngày bé anh thường lấy cắp tiền, làm giàu cho các quán game. Cha phát hiện, giúp anh trưởng thành bằng những trận đòn roi, ông đánh, nhưng cấm khóc. Càng khóc, lại càng ăn đòn đau. Ngày ấy, anh ức lắm. Ai đau […]

Chuyển lên trên