Câu chuyện thứ mười bốn.

Stuck… Câu chuyện thứ mười bốn. Stuck. Đôi khi tôi cảm thấy tức giận và chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Trời hôm nay mưa nhiều thế, phát hờn lên được. Đường hôm nay kẹt xe quá, sắp trễ giờ làm đến nơi. Chỗ bán kem yêu thích đột nhiên đóng […]

Tình yêu, có thể khiến con gái…

Tình yêu, có thể khiến con gái trở thành bốn kiểu người: Đáng yêu, đáng thương, đáng cười và đáng buồn. Bạn yêu người ta, người ta không yêu bạn, đó là đáng cười. Biết người ta không yêu, nhưng cứ dây dưa níu kéo, đó là đáng thương. Đã đủ đáng thương, còn cứ […]

Chuyển lên trên