Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người co cùng muc tieu vun ven xay dung tương lai !

Minh la người don gian, va co tình cach duoc danh gia la tre so voi do tuoi.

Goc do nhin nhan cuoc song thi thay cuoc song khong phai cai gi minh nhin thay cùng thuoc ve minh.

Chuyển lên trên